Реклама
За контакти:
Бургас: 056 / 83-17-17
В. Търново: 062 / 60-17-17
Русе: 082 / 82-16-00
Плевен: 064 / 83-17-17
Габрово: 066 / 80-99-99
Технически център:
0887 694 176
WorkFlow Програмата Work Flow е предназначена да дава максимално подробна оперативна, периодична и статистическа информация на хората управляващи фирмата и то без те да познават в подробности счетоводната терминология. Второто и предназначение е да дава и необходимата оперативна и обобщена информация на счетоводството за ежедневната им работа, за месечното и годишно отчитане пред ДС, защита пред одитори и при финансови и данъчни Ревизии. С Work Flow се създава, въвежда, обработва и съхранява информация за първичните и вторичните счетоводни документи и счетоводните операции към тях. От тази информация се ползават записванията по счетоводните сметки. Т.е. програмата обработва и съхранява едновременно и основанието документите и резултата - записванията по счетоводните сметки. Повече...
HRManager Предназначението на програмата е да води отчет на личния състав на фирмата и да изчислява заплатите на щатните служители и работниците. Програмата има също вградени функции за създаване, отпечатване и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения. Водене на отпуските, класиране за трудов стаж и документите към тях. Изчисляване на заплатите на щатни служители и работници. Изчисляване фиша на работника и връщане на изчислените суми и тези за осигуряване за сметка на работодателя по изделия и дейности. Освен можеството поддържани от програмния продукт изислителни функции, той разполага също така и със много възможности за разпечатване на направените изчисления. Изчисление и печат на фишове, авансова и разплащателна ведомости. Повече...
Resource Manager Ресурс Мениджър е инструмент с чиято помощ планирането и управлението на изпълнението на проектите в човешката дейност в т.ч. като частен случай поръчките в прозводството може да се извършва много по-лесно и ефективно.Програмата има няколко основни функции интегрирани в едно цяло: По един лек начин да се въведат първичните номенклатури, които ще бъдат необходими при описването и въвеждането на проектите или поръчките. Да се създаде конструкцията на проекта /поръчката/ заедно с всички съставящи го конструктивни елементи. Да се планира изпълнението на проекта /поръчката/ във времето т.е. да се създаде график за изпълнението му. Самият график се състои от събития, обединени в потоци и слоеве. Събитията могат да са свързани помежду си и се представят в цифров и графичен вид по два различни начина. Повече...
Building Manager Building Manager е нова генерация програма за управление на строителството. Създаване на количествени сметки по конструктивните елементи и технологията за изпълнението им. Предоставят се данни за 28 000 вида операции по УСН и 45 000 вида по ТНС Остойностяване на количествените сметки. Цените на ресурсите могат да се вземат от реалните доставки от Work Flow. Извеждат се искания за полагащите се материали, които могат да се прехвърлят автоматично към Work Flow за осчетоводяване. Извеждат се маршрутни карти за полагащият се труд по операции и изделия. Отчитане на изпълнението по имена на хора и изчисление на работна карта и заплата на работника. Осчетоводяване на заработената сума по изделия. Повече...
Анкета
  1. Харесва ли ви сайта?
  2. Не ми харесва.
  3. Става.
  4. Харесва ми.
  5. Много е готин.
  6. Супер е.
  7. резултати
Продукти
Офиси
офис Плевен
ул. "В. Левски" 48
ет. 5 офис 511
тел. 064/83 17 17
GSM: 0887 694 176
GSM: 0898 687 140
офис Русе
ул. "Църковна независимост" 3 ет. 4 15A
тел 1. 082/821 600
тел 2. 082/507 907
офис Габрово
ул. "Райчо Каролев" 1
ет. 4, офис 409
тел. 066/809 999
офис В. Търново
ул. "Христо Ботев" 2А
ет. 4, офис 403
тел. 062/60 17 17
GSM: 0885 170 529
офис Ловеч
гр. "Ловеч"
тел. 068/600 800
офис Стара Загора
бул. "Захарий Княжески" 16
ет. 3, офис 13
тел. 042/21 00 77
GSM: 0885 170 753
офис Бургас
ул. "Индустриална" 3
ет. 8, офис 809
тел. 056/83 17 17
офис Севлиево
Ул. " Стойчо
Часовникаров "
1 ет. 2
тел. 067/53 37 77
GSM: 0885 170 386
e-mail: Rimsoft@abv.bg
      
Web page created by Teodor Kokalov © 2007